DIPUTACIO DE TARRAGONA SUBVENCIO PER ACTUACIONS DE PROTECCIO DE LA SALUT PUBLICA A LES PISCINES MUNICIPALS. 2017

14/11/2017

DIPUTACIO DE TARRAGONA SUBVENCIO PER ACTUACIONS DE PROTECCIO DE LA SALUT PUBLICA A LES PISCINES MUNICIPALS. 2017

Per acord de la Junta de Govern de data 3 de novembre de 2017, es va concedir una subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per a la seguretat a zones de bany (Platges i piscines) convocatòria 2017 al nostre ajuntament la quantitat de 4.532,90 € .Un 95 % concedit del pressupost mínim a executar de 4.771,47 € amb un pressupsot Elegible de 4.983,26 €.