DIPUTACIO DE TARRAGONA. SUBVENCIÓ PROGRAMA MILLORA REDS BÀSIQUES I INFORMÀTIQUES (PEXI)

14/11/2017

DIPUTACIO DE TARRAGONA. SUBVENCIÓ PROGRAMA MILLORA REDS BÀSIQUES I INFORMÀTIQUES (PEXI)

Per acord de la Junta de Govern de data 22 de setembre de 2017. es va concedir la subvenció al nostre municipi dins del programa específic d'obres per a la millora de xarxes bàsiques municipals i del programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica (PEXI) la quantitat de 5.919, 00 € un 85,64 %  del pressupost elegible de 6.911,52 €.