DIPUTACIO DE TARRAGONA.SUBVENCIÓ DESTINADA ACTUACIONS VIGILANCIA DELS USUARIS DE LES PLATGES I PISCINES CONVOCATORIA 2019.

10/10/2019

DIPUTACIO DE TARRAGONA.SUBVENCIÓ DESTINADA ACTUACIONS VIGILANCIA DELS USUARIS DE LES PLATGES I PISCINES CONVOCATORIA 2019.

Per transcripció del Decret 2019-0003365 de Presidència, en el qual d'acord amb la subvenció destinada al finançament d'actuacions de vigilància dels ususaris de les platges i piscines i fer complir les normes de seguretat del seu ús, convocatòria 2019. En aquesta convocatòria s'ha atorgat al nostre municipi una subvenció per import de 3.410,49 €. Pressupost Elegible: 4.165,20 €. Pressupost mínim a executar: 3.589,99 €. % concedit: 95 %.