DIPUTACIO DETARRAGONA.SUBVENCIÓ LLAR INFANTS CURS 2018-2019

28/10/2020

DIPUTACIO DETARRAGONA.SUBVENCIÓ LLAR INFANTS CURS 2018-2019

Per acord de data 16 de juny de 2020. De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació , la Junta de Govern a acordar concedir al nostre municipi un ajut per al funcionament de la llar d'infants pública de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil per al curs 2018-2019.

Pressupost Elegible: 13.808,10 euros

% concedit: 37,39 euros

Import concedit: 5.162,50 €