DIPUTACIO DE TARRAGONA. SUBVENCIÓ MILLORA DE LA GESTIO I LA QUALITAT DE L'AIGUA DE CONSUM HUMA. CONVOCATORIA 2019

10/10/2019

DIPUTACIO DE TARRAGONA. SUBVENCIÓ MILLORA DE LA GESTIO I LA QUALITAT DE L'AIGUA DE CONSUM HUMA. CONVOCATORIA 2019

En Junta de Govern de data 1 d'octubre de 2019 i d'acord amb la convocatòria Concessió de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública destinades al control i millora de la qualitat de l'aigua de consum humà, es va concedir un import de 1.680,35 €. Pressupost Elegible: 2.062,24 €. Pressupost mínim a executar: 1.768,78 €. % concedit : 95 %.