Cases de Pagès

CAL TRUCAFORT (casa de poble-habitacions)

RTC  PT-000180DC40

http://www.caltrucafort.com
Adreça: C/ Freginals s/n
Mòbil: 680 77 00 05
Telèfon: 977 81 93 74
Mail: informacio@caltrucafort.com

 

________________________________________________________________________________________________________

CAL MATEU (casa de poble-habitacions)

RTC   PT-000075

http://www.agroturisme.org/html/cmateu.htm
Adreça: C/ Major, 29
Telèfon: 977 81 91 12 - 977 81 90 03
Mail: casapagesmateu@terra.es