PLA D'ACCIO MUNICIPAL (PAM) - ANUALITAT 2017

13/07/2017

PLA D'ACCIO MUNICIPAL (PAM) - ANUALITAT 2017

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en data 3 de febrer de 2017, va aprovar la convocatòria per als municipis i entitats municipals descentralitzades de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, per a dur a terme actuación dins dels programes : -Programa inversions . - Programa de despeses corrents i -Programa per al sosteniment del lloc de secretaria-intervenció.

En el BOPT núm. 34 de 17 de febrer de 2017, va sortir publicat la distribució de la dotació econòmica del Pla d'Acció Municipal ( PAM ) 2017.

En aquesta relació al nostre municipi li pertoca la quantitat de 95.250 €