La Font

Situada a l’entrada principal del poble, pròxima al Portal, lloc que es pot 
considerar el punt de trobada dels bisbalencs d’abans i d’ara, i punt distribuïdor 
dels carrers del poble, trobem una font més que centenària.
Es una font molt abundant que s’alimenta d’una mina situada al racó de la cova 
d’en Benet.
Al 1890 desprès de grans treballs fou inaugurada amb gran solemnitat, doncs 
abans la gent l’havia d’anar a buscar l’aigua al riu.