Noticies

28/04/2015
La Bisbal de Falset es un petit poble de 209 habitants de la comarca del Priorat, situat a la vall del riu Montsant i damunt d'una roca que li fa de solament, aquesta característica fa certa la dita, que diu "La Bisbal en una roca". Oliveres, presseguers i ametllers son el tret característic del...
10/10/2023
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, Unitat Assistència en Medi Ambient , Salut Púb.Eng.Munic. i Territori , per unanimitat va acordar: Concedir la subvenció per la Transició energètica i acció climàtica. Beneficiari: Ajuntament de la Bisbal de Falset Concepte: PAESC Pressupost Elegible...
10/10/2023
La Junta de Govern de data 3 d'octubre de 2023, prendre l'acord de concedir la següent concesió: Beneficiari: Ajuntament de la Bisbal de Falset Concepte: Gestió de residus Pressupost Elegible: 11.635,25 euros. % concedit : 83,29% Import concedit: 9.691,00 euros Observacions: D'acord amb la...
19/09/2023
La junta de govern de la Diputació de Tarragona en data 20 de juny de 2023, va adoptar l'acord de concedir subvencions destinades a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats culturals o d'interès per a la...
12/09/2023
La Diputació de Tarragona, per aquest any 2023 va acordar atorgar per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg de programacions culturals dels ens locals (E-catàleg) any 2023 per als municipis entre els quals hi està inclòs el nostre, la següent quantitat: Municipis o EMD de fins...
11/08/2023
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 20 de juny de 2023 Unitat de subvencions va aprovar concedir al nostre ajuntament una subvenció destinada a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats...
10/08/2023
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona Unitat Assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori de data 20 de juny de 2023, va concedir a l'ajuntament de la Bisbal de Falset la següent subvenció: Concepte: Línia 2 socorrisme piscines. Pressupost Elegible: 7.661,...
10/08/2023
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona Unitat Assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori de data 20 de juny de 2023, va concedir a l'Ajuntament de la Bisbal de Falset, la següent subvenció: Concepte : Aigua 2023 Pressupost Elegible: 12.075,62 euros %...
21/06/2023
ANUNCI DE COBRAMENT RELATIU ALS REBUTS DE L'IAE 2023 En relació als rebuts de l'Impost sobre Activitats Econòmiques corresponents a l'any 2023, i tractant-se de quaotes nacionals i provincials, la gestió recaptadora dels quals correspon a l'Administració Tributària de l'Estat, es comunica el...
28/05/2023
/sites/labisbaldefalset/files/recursos/20230528205405535_page-0001.jpg Acta Escrutini eleccions locals 2023 a la Bisbal de Falset

Pàgines