Noticies

28/04/2015
La Bisbal de Falset es un petit poble de 209 habitants de la comarca del Priorat, situat a la vall del riu Montsant i damunt d'una roca que li fa de solament, aquesta característica fa certa la dita, que diu "La Bisbal en una roca". Oliveres, presseguers i ametllers son el tret característic del...
28/05/2024
La Diputació de Tarragona, col·labora amb el nostre municipi aquest any 2024 amb la quantitat total de 15.324,55 € per a actuacions de l'eCatàleg.
08/05/2024
La Diputació de Tarragona per Junta de Govern de data 07 de novembre de 2023, a aprovar la concessio de la subvenció sol·licitada pel nostre ajuntament per a la creació o millora d'espais multiserveis de l'any 2023 per l'actuació Mobiliari gimnàs local social. Pressupost sol·licitat: 9.102,46 €...
03/05/2024
Fets En data 20/03/2024 es va publicar l’Oferta pública d’ocupació per a l’estabilització de l’ocupació temporal en el BOP de Tarragona i, de conformitat amb el que disposa l’art. 57.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals...
20/02/2024
En data 10/08/2023 es va publicar a la web municipal i al mateix temps a les xarxes eAgora, que per part de Diputació de Tarragona ens havia estat atorgada una subvenció de protecció de la salut pública per al control sanitari de l'aigua del consum humà, l'aigua de les piscines municipals i la...
10/10/2023
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, Unitat Assistència en Medi Ambient , Salut Púb.Eng.Munic. i Territori , per unanimitat va acordar: Concedir la subvenció per la Transició energètica i acció climàtica. Beneficiari: Ajuntament de la Bisbal de Falset Concepte: PAESC Pressupost Elegible...
10/10/2023
La Junta de Govern de data 3 d'octubre de 2023, prendre l'acord de concedir la següent concesió: Beneficiari: Ajuntament de la Bisbal de Falset Concepte: Gestió de residus Pressupost Elegible: 11.635,25 euros. % concedit : 83,29% Import concedit: 9.691,00 euros Observacions: D'acord amb la...
19/09/2023
La junta de govern de la Diputació de Tarragona en data 20 de juny de 2023, va adoptar l'acord de concedir subvencions destinades a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats culturals o d'interès per a la...
12/09/2023
La Diputació de Tarragona, per aquest any 2023 va acordar atorgar per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg de programacions culturals dels ens locals (E-catàleg) any 2023 per als municipis entre els quals hi està inclòs el nostre, la següent quantitat: Municipis o EMD de fins...
11/08/2023
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 20 de juny de 2023 Unitat de subvencions va aprovar concedir al nostre ajuntament una subvenció destinada a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats...

Pàgines