Noticies

17/05/2023
El Pla d'Acció Municipal de la Diputació de Tarragona (PAM) 2020-2023, anualitat 2021 va concedir al nostre municipi la següent subvenció: Beneficiari: Ajuntament de la Bisbal de Falset Municipi: La Bisbal de Falset Concepte: Adequació zona piscina, vestuaris i bar Pressupost Elegible: 109.899,59...
31/01/2023
S'ha publicat al Boletín Oficial del Estado (BOE) amb data 30/01/2023 Supl. N Pag. 1 anúnci de baixa al padró municipal d'habitants per caducitat de la inscripció. S'adjunta enllaç https://extranet.boe.es/arde/?csv=BOE-N-2023-0f3e937864b677168035923b6743c61cd4afa98f
30/12/2022
La Junta de Govern Unitat Assistència Sec.Interv. en l'àmbit de la coop. i les Subv. de data 13 de desembre de 2022, va prendre l'acord de concedir entre altres, al municipi de la Bisbal de Falset la següent subvenció: Concepte: C I) Digitalització i seguretat als municipis 2022 Pressupost Elegible...
09/12/2022
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona Unitat Assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori de data 20 de setembre de 2022, va concedir a l'Ajuntament de la Bisbal de Falset les següents subvencions: * Línia 1 - 1.3 Agent cívic Pressupost Elegible: 5.698,19...
24/02/2022
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 21 de desembre de 2021, va concedir les subvencions de Salut Pública per generar entorns més resiliens, segurs i saludables, convocatòria 2021. De conformitat amb la proposta d'Assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i...
14/01/2022
A partir del dia 1 de gener de 2022, entren en vigor noves tarifes de taxes i preus públics ANY 2022 Bens immobles IBI URBÀ 0,80 Bens immobles IBI RÚSTIC 0,63 Bens característiques especials 0,60 Utilització privativa d’espais públics 30 € dia d’ús Activitats econòmiques 10 € (entre 1 i 2 h)...
16/12/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit a l' Ajuntament de la Bisbal de Falset dins de la linea de subvencions del PAM 2018 la quantitat de 29.908,49 euros del total de l'obra que ascendeix a 31.482,63 euros i que suposa un 95 per cent del total del seu cost.
09/12/2021
CONCESSIÓ PAM 2018 PEL PROJECTE D' ADEQUACIÓ DE LA PLACETA DE L' ANTIC HOTEL COM A MIRADOR. La Diputació de Tarragona ha concedit a l' Ajuntament de la Bisbal de Falset dins dela linea de subvencions del PAM 2018 la quantitat de 35.237,45 euros del total de l'obra que ascendeix a 37.092,07 euros i...
26/10/2021
La Junta de govern de la Diputació de Tarragona de data 5 d'octubre de 2021, va aprovar la concessió de subvencions a ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona `per activitats culturals o d'interés per la ciutadania, de caràcter singular per l'any 2021, entre les quals es troba...

Pàgines