Noticies

05/05/2016
L’Ajuntament de Bisbal de Falset aprova per Ple Municipal el seu Pla d’Acció per l’Energia Sostenible del municipi que té per objectiu reduir un 21 % de les emissions de GEH, respecte l’any 2005, abans de l’any 2020. El passat 29 d’abril l’Ajuntament va aprovar per Ple Municipal el seu Pla d’Acció...
05/05/2016
L’Ajuntament de Bisbal de Falset aprova per Ple Municipal el seu Pla d’Acció per l’Energia Sostenible del municipi que té per objectiu reduir un 21 % de les emissions de GEH, respecte l’any 2005, abans de l’any 2020. El passat 29 d’abril l’Ajuntament va aprovar per Ple Municipal el seu Pla d’Acció...
12/01/2016 Actualitat
La Diputació de Tarragona en acord de Junta de Govern de data 19 de juny de 2015,va aprovar concedir al nostre municipi la quantitat de 1.390,61 € per manteniment . Controls de la qualitat de l’aigua i altres despeses.
02/12/2015
L’Institut Català de la Dona de la Generalitat de Catalunya , va atorgar al municipi de la Bisbal de Falset, per aquest any 2015 una subvenció en relació a la petició feta pel projecte B-1 Projecte de commemoració de diades significatives: 8 de març i 25 de novembre la quantitat de 930,00€.
02/12/2015
La Diputació de Tarragona en la convocatòria PAM 2013-2016 en la Planificació del PAM despesa corrent i inversió 2015-2016 per municipis va atorgar a la nostra població per despesa corrent any 2015 la subvenció de 37.199,09 €.
16/09/2015
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en acord de data 19 de juny de 2015, va atorgar al nostre municipi per la seguretat a les piscines municipals, socorrista, la subvenció de 4.409,20 euros el 95 % del pressupost mínim a executar que són 4.641,26 euros.
30/07/2015 Actualitat
Plec de clàusules administratives particulars.
30/04/2015
divendres, 24 abril 2015
30/04/2015
dijous, 23 abril 2015

Pàgines