Noticies

02/12/2015
La Diputació de Tarragona en la convocatòria PAM 2013-2016 en la Planificació del PAM despesa corrent i inversió 2015-2016 per municipis va atorgar a la nostra població per despesa corrent any 2015 la subvenció de 37.199,09 €.
16/09/2015
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en acord de data 19 de juny de 2015, va atorgar al nostre municipi per la seguretat a les piscines municipals, socorrista, la subvenció de 4.409,20 euros el 95 % del pressupost mínim a executar que són 4.641,26 euros.
30/07/2015 Actualitat
Plec de clàusules administratives particulars.
30/04/2015
divendres, 24 abril 2015
30/04/2015
dijous, 23 abril 2015
30/04/2015
divendres, 6 febrer 2015
30/04/2015
dimecres, 21 gener 2015

Pàgines