Noticies

17/02/2021
En relació a la convocatòria publicada el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona el dia 09/06/2020 de la subvenció destinada al control i millora de la qualitat de l'aigua del consum humà. En dita convocatòria es va presentar sol·licitud del nostre ajuntament el qual en acord de la Junta de...
28/10/2020
Per acord de data 16 de juny de 2020. De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació , la Junta de Govern a acordar concedir al nostre municipi un ajut per al funcionament de la llar d'infants pública de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil...
25/05/2020
PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA Manual de presentació d’ofertes de sobre digital Versió: 3.0 Data:05/02/2020 Pag. 1 / 49 PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA MANUAL DE PRESENTACIÓ D’OFERTES DE SOBRE DIGITAL – V3.0 VERSIÓ 3.0 FEBRER 2020 PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ...
13/03/2020
DECRET Activació del Pla PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, passa de fase alerta a EMERGÈNCIA - 1. Fets Atès el comunicat emès pel Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) segons el qual es comunica que el pla d'actuació del...
10/10/2019
Per transcripció del Decret 2019-0003365 de Presidència, en el qual d'acord amb la subvenció destinada al finançament d'actuacions de vigilància dels ususaris de les platges i piscines i fer complir les normes de seguretat del seu ús, convocatòria 2019. En aquesta convocatòria s'ha atorgat al...
10/10/2019
En Junta de Govern de data 1 d'octubre de 2019 i d'acord amb la convocatòria Concessió de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública destinades al control i millora de la qualitat de l'aigua de consum humà, es va concedir un import de 1.680,35 €. Pressupost Elegible: 2.062,24 €...
10/06/2019
Per Junta de Govern de data 5 d'abril de 2019, es va aprovar la concessió de subvenció per a la implantació de mersures recollides als plans d'acció d'energia sostenible (PAES) dels ajuntaments adhertis al pactes d'alcaldes i alcaldeses. Convocatòria 2018. Havent presentat la sol·licitud pel nostre...
30/05/2019
El Ple de la Diputació de Tarragona, de 26 d'octubre de 2018, va aprovar inicialment les bases específiques reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM), de l'anualitat 2019. El termini per presentar sol·licituds per 1a 1ª selecció va finalitzar el 28 de febrer de 2019. Aquest ajuntament va...
12/02/2019
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona , el 27 de juliol de 2018 va aprovar la convocatòria del Programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'nfants públiques de titularitat municipal i del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals per al curs. Presentada sol·...

Pàgines