Noticies

13/07/2017
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en data 3 de febrer de 2017, va aprovar la convocatòria per als municipis i entitats municipals descentralitzades de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, per a dur a terme actuación dins dels programes : -Programa inversions...
07/04/2017
La Junta de govern de la Diputació de Tarragona en sessió 17 de març de 2017 va aprovar la convocatòria PROGRAMA MILLORA REDS BÀSIQUES I INFORMÀTIQUES (PEXI), dotant al nostre municipi amb la quantitat de 5.919,00 €.
09/11/2016
Per acord de Ple ordinari de la Diputació de Tarragona de data 27 de maig de 2016 es va acordar concedir per l'anualitat 2016 al nostre municipi la quantitat de 37.199,08 euros en concepte de despesa corrent.
03/10/2016
La Diputació en Acord de la Junta de Govern de data 15 de juliol de 2016, va aprovar concedir al municipi de la Bisbal de Falset, la quantitat de 917,94 € per actuacions de protección de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà. Convocatòria 2016.
03/10/2016
En Acord de la Junta de Govern de data 15 de juliol de 2016, la Diputació de Tarragona va concedir al municipi de la Bisbal de Falset, la quantitat de 4.690,25 € per subvencions a actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a zones de bany (platges i piscines) convocatòria 2016.
05/05/2016
L’Ajuntament de Bisbal de Falset aprova per Ple Municipal el seu Pla d’Acció per l’Energia Sostenible del municipi que té per objectiu reduir un 21 % de les emissions de GEH, respecte l’any 2005, abans de l’any 2020. El passat 29 d’abril l’Ajuntament va aprovar per Ple Municipal el seu Pla d’Acció...
05/05/2016
L’Ajuntament de Bisbal de Falset aprova per Ple Municipal el seu Pla d’Acció per l’Energia Sostenible del municipi que té per objectiu reduir un 21 % de les emissions de GEH, respecte l’any 2005, abans de l’any 2020. El passat 29 d’abril l’Ajuntament va aprovar per Ple Municipal el seu Pla d’Acció...
12/01/2016 Actualitat
La Diputació de Tarragona en acord de Junta de Govern de data 19 de juny de 2015,va aprovar concedir al nostre municipi la quantitat de 1.390,61 € per manteniment . Controls de la qualitat de l’aigua i altres despeses.
02/12/2015
L’Institut Català de la Dona de la Generalitat de Catalunya , va atorgar al municipi de la Bisbal de Falset, per aquest any 2015 una subvenció en relació a la petició feta pel projecte B-1 Projecte de commemoració de diades significatives: 8 de març i 25 de novembre la quantitat de 930,00€.
02/12/2015
La Diputació de Tarragona en la convocatòria PAM 2013-2016 en la Planificació del PAM despesa corrent i inversió 2015-2016 per municipis va atorgar a la nostra població per despesa corrent any 2015 la subvenció de 37.199,09 €.

Pàgines