Noticies

30/04/2015
divendres, 6 febrer 2015
30/04/2015
dimecres, 21 gener 2015
30/04/2015
dilluns, 10 novembre 2014
30/04/2015
En acord del Ple ordinari de la Diputació de Tarragona de data 25 de juliol de 2014, de conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa d'Actuacions Integrals al territori,el Ple de la corporació en sessió ordinària , per unanimitat acordà atorgar una subvenció per despesa corrent de 37.199,...
30/04/2015
divendres, 25 juliol 2014
30/04/2015
dimarts, 22 juliol 2014

Pàgines