Noticies

26/10/2021
La Junta de govern de la Diputació de Tarragona de data 5 d'octubre de 2021, va aprovar la concessió de subvencions a ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona `per activitats culturals o d'interés per la ciutadania, de caràcter singular per l'any 2021, entre les quals es troba...
21/10/2021
BENEFICIARIS LEADER 2019 Ajut per “ PROJECTE D'ADEQUACIÓ D'ALLOTJAMENT PER A TREBALLADORS TEMPORERS ”. Operació: Implementació d’estratègies de desenvolupament local Actuació del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020, cofinançada per:
13/09/2021
La Diputació de Tarragona, dins de l'any 2021 , dins de les subvencions per als municipis e-catàleg atorga unes quantitats per a potenciar el dinamisme i la creativitat cultural . Aquest any la Diputació ens ha atorgat al nostre ajuntament la quantitat de 8.573,00 € dels quals ja s'han utilitzat en...
03/09/2021
ANUNCI DE COBRAMENT RELATIU ALS REBUTS DE L'IAE 2021
01/09/2021
La Diputació de Tarragona, atorga un import màxim per actuacions culturals de l'ecatàleg dins de l'any 2.021, la quantitat de 8.573,00 €. Totes les activitats de l'ecatàleg que es duen a terme tenen la col·laboració de la Diputació de Tarragona.
19/04/2021
Per acord de data 23 de març de 2021, la Junta de Govern per unanimitat va concedir la subvenció sol·licitada del Programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de la llar d'infants pública de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals per al curs 2019-2020 al...
25/02/2021
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa del Servei d'Assitència Municipal de data 20/10/2020, la Junta de Govern de data 27/10/2020 per unanimitat va acordar concedir al nostre municipi la següent subvenció: Beneficiari: Ajuntament de la Bisbal de Falset Concepte: Adquisició...
17/02/2021
En relació a la convocatòria publicada el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona el dia 09/06/2020 de la subvenció destinada al control i millora de la qualitat de l'aigua del consum humà. En dita convocatòria es va presentar sol·licitud del nostre ajuntament el qual en acord de la Junta de...
28/10/2020
Per acord de data 16 de juny de 2020. De conformitat amb la proposta d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació , la Junta de Govern a acordar concedir al nostre municipi un ajut per al funcionament de la llar d'infants pública de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil...
25/05/2020
PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA Manual de presentació d’ofertes de sobre digital Versió: 3.0 Data:05/02/2020 Pag. 1 / 49 PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA MANUAL DE PRESENTACIÓ D’OFERTES DE SOBRE DIGITAL – V3.0 VERSIÓ 3.0 FEBRER 2020 PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ...

Pàgines