DIPUTACIO DE TARRAGONA. SUBVENCIÓ MEDI AMBIENT, SALUT PÚBLIC.ENG.MUNIC. I TERRITORI

24/02/2022

DIPUTACIO DE TARRAGONA. SUBVENCIÓ MEDI AMBIENT, SALUT PÚBLIC.ENG.MUNIC. I TERRITORI

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 21 de desembre de 2021, va concedir les subvencions de Salut Pública per generar entorns més resiliens, segurs i saludables, convocatòria 2021. De conformitat amb la proposta d'Assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori, la Junta de Govern per unaminitat acordà:

Entre altres concedir al nostre municipi en concepte de:

Línia 1- 1.2 Piscines.  Import concedit : 4.636,95 € . Pressupost Elegible: 5.616,80 €. Pressupost mínim a executar: 4.881,00 € .% concedit : 95,00 %

Línia 2 - Protecció salut pública. Import concedit: 1.707,96 €. Pressupost Elegible: 2.482,87 €. Pressupost mínim a executar: 1.797,85 €. %  concedit: 95,00 %