SUBVENCIÓ PROJECTES ACTIVITATS CULTURALS SINGULARS PER A ENS LOCALS 2021.

26/10/2021

SUBVENCIÓ PROJECTES ACTIVITATS CULTURALS SINGULARS PER A ENS LOCALS 2021.

La Junta de govern de la Diputació de Tarragona de data 5 d'octubre de 2021, va aprovar la concessió de subvencions a ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona `per activitats culturals o d'interés per la ciutadania, de caràcter singular per l'any 2021, entre les quals es troba el nostre municipi.

Beneficiari: Ajuntament de la Bisbal de Falset.

Concepte: Festa de l'Aplec cultural a la Cova Sta. Llúcia.

Pressupost Elegible:  450,00 €

% concedit: 75 %

Import concedit: 337,50 €

Beneficiari: Ajuntament de la Bisbal de Falset

Concepte: All Covers

Pressupost Elegible: 2.178,00 €

% concedit : 75 %

Import concedit: 1.633,50 €