DIPUTACIO DE TARRAGONA. SUBVENCIÓ CONTROL I MILLORA DE L'AIGUA DE CONSUM HUMÀ, CONVOCATÒRIA 2020

17/02/2021

DIPUTACIO DE TARRAGONA. SUBVENCIÓ CONTROL I MILLORA DE L'AIGUA DE CONSUM HUMÀ, CONVOCATÒRIA 2020

En relació a la convocatòria publicada el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona el dia 09/06/2020 de la subvenció destinada al control i millora de la qualitat de l'aigua del consum humà.

En dita convocatòria es va presentar sol·licitud del nostre ajuntament el qual en acord de la Junta de Govern de data 3 de novembre va estar atorgada en concepte d'Aigua .Pressupost Elegible. 1.560,06 € Pressupost Mínim a executar 1.414,35 €. % concedit : 95 %  Import Concedit :   1.343,64 €