Diputació de Tarragona.Subvencions de protecció de la salut pública per al control sanitari d'aigua del consum humà, l'aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipal, per l'exercici 2023.

10/08/2023

Diputació de Tarragona.Subvencions de protecció de la salut pública per al control sanitari d'aigua del consum humà, l'aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipal, per l'exercici 2023.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona Unitat Assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori de data 20 de juny de 2023, va concedir a l'Ajuntament de la Bisbal de Falset, la següent subvenció:

Concepte : Aigua 2023

Pressupost Elegible: 12.075,62 euros

% concedit:  82,81%

Import concedit: 10.000,00 €

Observacions: S'accepta la despesa elegible amb IVA inclòs, excepte per les actuacions que el beneficiari faci constar qeu se'l dedueix.

Aquesta subvenció ha estat concedida per analítiques aigua potable. Arranjament esquerdes dipòsit aigua potable. Neteja del dipòsit. Productes aigua consum humà. Analítiques piscina campanya 2023. Productes químics per aigua piscines campanya 2023. Analítiques legionel·la instal·lacions piscines campanya 2023.