Subvencions als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg de programacions culturals dels ens locals (E-catàleg) durant l’any 2023

12/09/2023

Subvencions als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg de programacions culturals dels ens locals (E-catàleg) durant l’any 2023

La Diputació de Tarragona, per aquest any 2023 va acordar atorgar per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg de programacions culturals dels ens locals (E-catàleg) any 2023 per als municipis entre els quals hi està inclòs el nostre, la següent quantitat:

  • Municipis o EMD de fins a 500 habitants: 8.898,03 €
En data 16 de maig de 2023 la Junta de govern ha aprovat una ampliació del crèdit disponible de l'ecatàleg de 1.500.000 a 2.000.000 euros.

D'acord amb aquesta ampliació al nostre ajuntament ens ha estat atorgat una nova subvenció, l'import màxim de subvenció anual per municipi per l'any 2023 és el següent:

  • Municipis o EMD de fins a 500 habitants: 12.104,53 €