PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL DE LA DIPUTACIO DE TARRAGONA (PAM)

17/05/2023

PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL DE LA DIPUTACIO DE TARRAGONA (PAM)

El Pla d'Acció Municipal de la Diputació de Tarragona (PAM) 2020-2023, anualitat 2021 va concedir al nostre municipi la següent subvenció:

Beneficiari: Ajuntament de la Bisbal de Falset

Municipi: La Bisbal de Falset

Concepte: Adequació zona piscina, vestuaris i bar

Pressupost Elegible:  109.899,59 euros.

%  concedit:  95,00 %

Import concedit:  104.404,61 euros.