Diputació de Tarragona. Subvencions projectes i activitats culturals o d'interès per la ciutadania de caràcter singular 2023

11/08/2023

Diputació de Tarragona. Subvencions projectes i activitats culturals o d'interès per la ciutadania de caràcter singular 2023

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 20 de juny de 2023 Unitat de subvencions va aprovar concedir al nostre ajuntament una subvenció destinada a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats culturals o d'interès per la ciutadania de caràctes singular. Convocatòria any 2023.

Concepte: All Covers

Pressupost Elegible:  2.662,00 euros

% concedit: 96,82 %

Import concedit: 2.577,32 €