DIPUTACIO DE TARRAGONA. CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA CREACIÓ O MILLORA D'ESPAIS MULTISERVEIS DE L'ANY 2023.

08/05/2024

DIPUTACIO DE TARRAGONA. CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA CREACIÓ O MILLORA D'ESPAIS MULTISERVEIS DE L'ANY 2023.

La Diputació de Tarragona per Junta de Govern de data 07 de novembre de 2023, a aprovar la concessio de la subvenció sol·licitada pel nostre ajuntament per a la creació o millora d'espais multiserveis de l'any 2023 per l'actuació Mobiliari gimnàs local social.

Pressupost sol·licitat: 9.102,46 €

Pressupost elegible: 9.102,46 €

Subvenció 9.102,46 €