DIPUTACIO DE TARRAGONA. Subvencions per la Transició energètica i acció climàtica, convocatòria 2023

10/10/2023

DIPUTACIO DE TARRAGONA. Subvencions per la Transició energètica i acció climàtica, convocatòria 2023

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, Unitat Assistència en Medi Ambient , Salut Púb.Eng.Munic. i Territori , per unanimitat va acordar:

Concedir la subvenció per la Transició energètica i acció climàtica.

Beneficiari: Ajuntament de la Bisbal de Falset

Concepte: PAESC

Pressupost Elegible: 29.403,00 euros

% concedit: 91,11%

Import concedit: 26.789,25 euros